Komunalne službe

Pri rešitvi za komunale uporabljamo poleg sledine naprava tudi antene za branje čipov, ki se nahajajo v zabojnikih za odpadke. Tako lahko poleg lokaciji vozila sledimo tudi praznjenju zabojnikov. Ponujamo tudi tablične računalnike, ki služijo navigaciji vozila po planu odvoza odpadkov. Sistem VTS omogča izbor/definicijo najoptimalnejše poti vozila za praznejnje zabojnikov, ki se potem pošlje na tablico v vozilu. Tako odpadejo problemi, ko se voznik zamenja, saj ga bo navigacija na tablici vodila od zabojnika do zabojnika.

O podjetju

Storitve za
Komunalne službe

— Sledenje praznjeju/pranju zabojnikov v živo
— Možnost beleženja statusa zabojnika (prepolno, prazno, napačen odpadek)
— Pozicioniranje zabojnikov v zbirnia in prevzemna mesta za potrebe planiranja odvoza
— Delovni nalogi za odvoz industrijskih odpadkov / postavljanje zabojnikov
— Tehtanje delovnih nalogov
— Planiranje odvoza odpadkov
— Možnost optimizacija poti odvoza odpadkov
— Navigacija vozila po planu odvoza odpadkov (aplikacija na tablici)
— Pregled realizacije plana odvoza odpadkov

Poročila:
— Dvig zagojnikov po vozilu v časovnem obdobju
— Praznjenje zabojnikov po uporabnikih / lokacijah / rajonih
— Praznjenje zabojnikov po lokacijah
— Pranje in vzdrževanje zabojnikov

— Planiranje praznjenja greznic
— Pregled zgodovine praznjenja zabojnikov
— Pregled zabojnikov, ki so zamenjali lokacijo v določenem obdobju
— Povezovanje z zunanjimi sistemi (Pantheon, LUZ)

Spremljanju aktivnosti
voznega parka

Sistem VTS omogoča natančno spremljanje opravljene poti vozila, časa uporabe vozila, porabo goriva, stroškov vzdrževanje vozila ter uporabnika/voznika vozila. Iz vseh teh podatkov se lahko opravi natančna analiza uporabe voznega parka in se lahko učinkovito in merljivo ukrepa v smeri izboljšave koriščenja voznega parka.

Optimizaciji stroškov odvoza in upravljanja z odpadki

Sistem VTS poleg beleženja lokacije praznjenja zabojnikov omogoča tudi dodatne statuse zabojnika: prazen, prepoln, napačni odpadki v zabojniku, zabojnik brez čipa. Iz teh podatkov lahko optimiziramo frekvenco pobiranja zabojnikov oz. poučimo stranko o ločevanju odpadkov ter čipiramo zabojnike tam, kjer ti še niso.

Prihranki

Prihranki, ki jih
dobite z nami

Zabojnike, katere se prazni, se tudi fakturira. Zabojnike brez čipov lahko locirate na mapi in organizirate njihovo čipiranje. Zabojnikom, ki so večkrat prazni, lahko zmanjšate frekvenco praznjenja. Ravno tako lahko prepolnim zabojnikom frekvenco praznjenja povečate.

Odpravijo se mrtvi časi vozil (vozilo, ki nima jasnega dnevnega plana, je običajno precej manj učinkovito). Nov voznik, ki ne pozna terena, lahko prazni zabojnike enako učinkovito kot izkušen voznik, saj ga tablica vodi od zabojnika do zabojnika po planu odvoza odpadkov.

Ocena prihranka na vozilo je ob uporabi sistema odvisna od natančnosti plana, optimalnih poti in spretnosti voznika. Ocena se giblje med 15 do 50% prihranka pri večji učinkovitosti (z enako ekipo več narejenega) ter pri posledično manj porabljenem gorivu za enako število izpraznjenih zabojnikov.

Prihranki pri delu režijskih služb so ogromni, lahko nad 70% (delovni nalogi, plani, informiranje občanov, tahografi, iskanje in izguba zabojnikov, vzdrževanje vozil, tehnični pregledi…). Sistem VTS je povezljiv z zunanjimi sistemi, kot so Špica (za beleženje delovnega časa voznika), LUZ (prostorsko načrtovanje zbiranja odpadkov), Pantheon (ERP sistem).

Prednosti

Prednosti dela
z nami

Sami razvijamo in izdelujemo eletronske naprave, zato lahko zagotavljamo stelan razvoj in servis v lastni hiši.

HW in SW sta naš produkt, zato se lahko hitro prilagodimo raznim novim zahtevam / specifikam stranke

Sistem najema storitve – lahko se kadarkoli premislite in prekinete najem, če niste zadovoljni z nami

Izdelujemo aplikacije za vse platforme: splet, mobilne naprave (Android, IOS), osebne računalnike

Spletna aplikacija – dostopna je tudi, ko smo na dopustu

Pošljite nam vaše želje

Pustite svoje podatke in kontaktirali vas bomo.