Razvoj in izdelava
elektronskih izdelkov

Nudimo razvoj in izdelavo elektronskih naprav od analize projekta, izbire primernih rešitev, razvoja strojne in programske opreme, načrtovanja mehanike, ohišij in embalaže, priprave tehnične dokumentacije in certificiranja izdelka ter izdelave testnih pripomočkov za zagotavljanje ustrezne kakovosti, pa vse do organiziranja masovne proizvodnje izdelka.

Kaj omogočajo?

VTS
Vehicle Tracking Systems

VTS sistemi omogočajo spremljanje trenutne lokacije vozila, prevožene poti, hitrosti vozila, aktivnost motorja, pospeške vozila, zgodovino prevoženih poti, merjenje temperature, merjenje aktivnosti pripomočkov na vozilu (plug, posipavanje, pometanje, praznjenje zabojnikov…), porabo goriva, obrate motorja …, komunikacijo z voznikom, pošiljanje ciljnih destinacij na navigacijsko napravo ter izdelavo ustrezne dokumentacije (poročila, potni nalogi, Excel tabele, …).

Sisteme sestavljata dve podskupini:

VTS LIVE

on line sistem za spremljanje vozil v vsakem trenutku.

Lokacijo vozila ali plovila se spremlja prek GPS sprejema ter nato posreduje prek GSM/GPRS ali WiFi omrežja do vašega računalnika.

VTS SMART

on line sistem za popoln nadzor vozil. Poleg lokacijo vozila sistem beleži tudi porabo goriva, temperaturo in obrate motorja, stanje rezervoarja, trenutni prestavi,…. Omogoča tudi komunikacijo z voznikom preko sporočil in pošiljanje ciljnih točk za natančno navigacijo voznika do stranke.

VTS Smart in VTS Live skupaj zajemata več kot 7 različnih naprav, ki so prilagojena različnim uporabam od enostavnega sledenja, do sledenja z merjenjem dodatnih veličin pa vse do sledenja oseb.

Celotni sistem od strojne opreme naprav prek programske opreme naprav in programov za klicanje naprav, hranjenje v bazo podatkov do programske opreme “web” aplikacije za dostop do podatkov ter mobilne aplikacije za telefončke je bil razvit v podjetju Atlan.

O podjetju

Atlan je podjetje za raziskave, razvoj in izdelavo rešitev na področju visoko kakovostnih elektronskih naprav.

Razvijamo in tržimo lastne izdelke. Prav tako strankam z idejo ter potrebo

po razvoju in proizvodnji izdelka nudimo izpeljavo celotnega projekta od predstavitve ideje prek analize, izbire primernih rešitev, razvoja strojne in programske opreme, načrtovanja mehanike, ohišij in embalaže, priprave tehnične dokumentacije in certificiranja izdelka ter izdelave testnih pripomočkov za zagotavljanje ustrezne kakovosti, pa vse do masovne proizvodnje izdelka.

Cilj podjetja je zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti rešitev z izbiro najnovejših tehnoloških pristopov. Z znanjem in izkušnjami pripeljemo idejo

do življenja z nižjimi stroški razvoja in hitrim odzivnim časom.

Preoblikovanje
z inovacijami

Prednosti

Prednosti dela
z nami

Sami razvijamo in izdelujemo eletronske naprave, zato lahko zagotavljamo stalen razvoj in servis v lastni hiši.

HW in SW sta naš produkt, zato se lahko hitro prilagodimo raznim novim zahtevam / specifikam stranke.

Sistem najema storitve – lahko se kadarkoli premislite in prekinete najem, če niste zadovoljni z nami.

Izdelujemo aplikacije za vse platforme: splet, mobilne naprave (Android, IOS), osebne računalnike.

Spletna aplikacija – dostopna je tudi, ko smo na dopustu.

Razvijamo in tržimo lastne izdelke. Prav tako strankam z idejo ter potrebo po razvoju in proizvodnji izdelka nudimo izpeljavo celotnega projekta od predstavitve ideje prek analize, izbire primernih rešitev, razvoja strojne in programske opreme, načrtovanja mehanike, ohišij in embalaže, priprave tehnične dokumentacije in certificiranja izdelka ter izdelave testnih pripomočkov za zagotavljanje ustrezne kakovosti, pa vse do masovne proizvodnje izdelka.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Optimizacija

Koraki do optimizacije
vašego voznega parka

1. Analiza voznega parka

V fazi analize zberemo vse informacije, ki jih potrebujemo o karakteristikah vašega voznega parka:

— Število vozil
— Tipe vozil
— Po katerih regijah delujete
— S katero dejavnostjo se ukvarjate

V naslednjem koraku spoznamo vaše želje in morebitne težave ter vam predstavimo primerne rešitve.

2. Personalizacija sistema

Glede na karakterisitke vašega voznega parka in vaše zahteve izberemo okvirni paket, primerno tehnično opremo in oblikujemo sistem v treh fazah:

V prvi fazi izberemo paket in najprimernejšo tehnično opremo glede na funkcionalnosti, ki si jih želite
V drugi fazi se skoncentriramo na analizo podatkov, predvsem kaj je za vas pomembno in v kakšni obliki vam je najbolj v pomoč
V zadnji fazi začrtamo način prejemanja in razsežnost poročil
– Dnevna, tedenska, mesečna
– Postanki, delovne ure, vožnje, restrikcije itd.